Somalia Rainfall Forecast - Issued: 11 April 2014

Each cell on the map represents the forecasted accumulated rainfall over the next 3 days / Xubin walba oo naqshadda koorkeeda ah waxay muujinaysaa guud ahaan saadaasha roobka ee saddexda maalmood ee soo socota

The full forecast grid is available for download at http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/fews/africa/briefing.html