Humanitarian videos

Latest videos from ReliefWeb content providers

thethairedcross
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
Description: วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ รวมทั้ง อดีตอาจารย์และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3
  20 Jun 2017   1m21s 2 12 0
Showing 2 - 12 of 1,062 videos
70 ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย
Description: วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมเปิดงานนิทรรศการ 70 ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย เพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านมา ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีอายุครบ 70 ปี แห่งการก่อตั้ง (2490-2560) จึงได้จัด นิทรรศการ 70 ปี แพทย์จุฬาฯ สรรค์สร้างนวัตกรรม ก้าวนำสังคมไทย เพื่อจัดแสดงผลงานที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ ออกเป็น 8 โซน คือ โซนที่ 1 : ย้อนรอย 70 ปี จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญโดยสังเขปของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โซนที่ 2 : Landmark สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ มุ่งมั่น และพัฒนา โซนที่ 3 : ก่อวิถีสร้างแพทย์ไทย จัดแสดงวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของการผลิตแพทย์ในโครงการต่างๆ โซนที่ 4 : นักวิจัยเพื่อสังคม เป็นแหล่งสร้างและพัฒนานักวิจัยให้แก่สังคมไทย โซนที่ 5 : สั่งสมอุดมการณ์ เล่าเรื่องศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ที่ได้ออกไปทำงานในภาคส่วนต่างๆ ให้แก่สังคมไทย โซนที่ 6 : จากพื้นฐานสู่นวัตกรรม เป็นแหล่งบ่มเพาะและสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยมาโดยตลอด โซนที่ 7 : ก้าวล้ำสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศไทย และโซนที่ 8 : เชิดชูนามแพทย์จุฬาฯ ของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสานต่อพระราชปณิธานในการสร้างแพทย์เพื่อประชาชน และจัดแสดงทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็น ความคาดหวังและเอกลักษณ์ของนิสิตแพทย์และแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความหลากหลาย แต่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาแพทย์จุฬาฯ ให้เป็นผู้นำทางการแพทย์ของสังคมไทยตลอดไป
  14 Jun 2017   2m58s 2 55 0
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
Description: วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 (Ex-MSD 19) ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย การพัฒนาบุคลากรในระดับบริหารของสภากาชาดไทย เป็นความมุ่งหวังเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะทางการบริหารที่เหมาะสม ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน และประพฤติปฏิบัติตนในการบริหารให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจต่อผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร ต่อสาธารณชน และต่อสังคม ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้ทั้ง 28 ท่าน เป็นผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการตามเกณฑ์การฝึกอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ และการบูรณาการความรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานซึ่งเป็นเทคนิควิธีการอบรมที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล
  14 Jun 2017   1m40s 0 20 0
สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต
Description: วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเปิดงาน “จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต”ภายใต้สโลแกนที่ว่า What can you do? Give blood. Give now. Give often : ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน. คุณทำได้! โดยมุ่งหวังสร้างความตระหนัก เรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจอย่างสม่ำเสมอ และเชิญชวนให้ประชาชน และคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งเป้าในปีนี้ประเทศไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้มากกว่า 2 ล้านยูนิต :สัมภาษณ์ นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่องความสำคัญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ที่มีความถี่ และจำนวนครั้งมากที่สุด 3 อันดับ กิจกรรมบันเทิง และมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ดาราทุกค่าย และร่วมเล่นเกมชิงของรางวัล นิทรรศการภาพถ่าย Profile ผู้ให้โลหิตทั่วประเทศ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม และกิจกรรมถ่ายภาพทำสัญลักษณ์มือ ok เป็นการสัญญาว่าจะบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน และผู้รับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ อวัยวะ และดวงตา จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึก :สัมภาษณ์ แพรว- เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุ ดาราช่อง 7 สี : เรื่อง ความสำคัญของการบริจาคทุก 3 เดือน และ สโลแกน : สัมภาษณ์ นางสายสุนีย์ ประเสริฐสุข – น.ส ระวีวรรณ จันทร์กัณฑ์ ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต เรื่อง การบริจาคโลหิตก็เป็นการทำบุญ และวิธีการเตรียมตัวมาบริจาค : สัมภาษณ์ นายชัชตะวัน อัมพร ผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
  13 Jun 2017   3m32s 2 38 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ต้อกระจก
Description: ต้อกระจกนับเป็นปัญหาใหญ่ ที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามคือ เกิดการเสื่อมของเลนส์ตา เมื่อมีอาการขุ่นของเลนส์ตามากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดปัญหาตามัวจะเรียกว่าเป็นโรคต้อกระจก ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจะต้องเป็นต้อกระจกแน่นอน แต่อาจเป็นตั้งแต่อายุมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากการขุ่นของเลนส์แก้วตา ในลูกตา ทำให้การมองเห็นภาพมีลักษณะคล้ายเป็นหมอกหรือควันขาว ๆ บัง มักเป็นจากการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาตามอายุ แต่อาจเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดหลังอุบัติเหตุต่อดวงตาก็ได้ มักทำให้ตามัวมากขึ้นเรื่อยจนอาจมองไม่เห็นในที่สุดถ้าไม่ได้รับการรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงนำเครื่องมือวิเคราะห์วิทยาการที่ทันสมัย ที่วางแผนก่อนการผ่าตัดและกำหนดตำแหน่งการใส่เลนส์เทียมระบบดิจิตอล สามารถรักษาต้อกระจกด้วยเครื่องวัดค่าสายตาระหว่างผ่าตัด เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา มีความทันสมัย แม่นยำ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น ต้อกระจก สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเพียงวิธีเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นต้อกระจกไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทันทีหลังจากตรวจพบ ต้อกระจกสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้หลายปีหากยังไม่มีปัญหาการมองเห็นในชีวิตประจำวัน
  12 Jun 2017   2m8s 2 12 0
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 325
Description: วันนี้ (7 มิถุนายน พ.ศ. 2560) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 12 โซน B พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่ผู้เสี่ยงอันตรายที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย และพระราชทานประกาศนียบัตรชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด และพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลาและสมทบทุนฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรถตู้ จำนวน 3 คณะ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการต่างๆ อาทิ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเงินฝากกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นต้น โอกาสนี้ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผู้แทนภาค เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว และพระราชทานประกาศนียบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 4 ราย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 325 ตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ • รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย • รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย • รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ • รายงานความก้าวหน้า เรื่องสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ - และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม แล้วทรงปิดประชุม
  08 Jun 2017   3m13s 1 71 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน เพื่อ..พสกนิกร
Description: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์ยังทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับกว่า 4,000 โครงการ รวมถึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสพระราชดำริให้คนไทยทุกคนได้น้อมนำเป็นเครื่องมือดำเนินชีวิตประจำวันด้วยพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชาอย่างแท้จริง ในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการสืบสานพระราชปณิธาน ที่ทรงเสียสละเหนื่อยยากพระวรกายเพื่อความผาสุกของราษฎร เดินตามรอยพระยุคลบาทที่ทรงปฏิบัติให้ทั้งคนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นแล้วที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ วันนี้เรามารวมพลังเรียนรู้สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคล เพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนอย่างที่ดีที่สุดด้วยความสุจริตใจ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความอดทน มีความเมตตากรุณาจริงใจต่อกันมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์
  06 Jun 2017   2m3s 0 14 0
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดแถลงข่าว การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560
Description: วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าว การจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 ตามSloganที่ว่า “ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ..คุณทำได้”เพื่อสร้างความตระหนัก เรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ ให้มีโลหิตเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สหพันธ์สภากาชาด และ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และ สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ พร้อมด้วยสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก กาชาดทั่วโลกจึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เร่งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของผู้คนนับล้านต้องประสบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ การบริหารจัดการในการเตรียมจัดหาโลหิตสำรองมีความจำเป็นอย่างมาก นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากสถิติของศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60 แต่ในขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง มีเพียงร้อยละ 6 สภากาชาดไทยจึงรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตมากขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งเป้า 2560 ประเทศไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้มากกว่า 2 ล้านยูนิต แต่ปัจจุบันประชาชนยังมาบริจาคโลหิตอย่างไม่สม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2560 จึงเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน คนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป มาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายนนี้ ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  06 Jun 2017   2m31s 0 111 0
โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปี 5
Description: สภากาชาดไทย ร่วมกับ บิ๊ก คาเมร่า เดินหน้าสานต่อโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่5” ชูแนวคิด “Begin Again ; ภาพแห่งชีวิต..ชัดเจนอีกครั้ง ชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ “ให้” โอกาส แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาดวงตา ได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง และเข้าถึงผู้ป่วยที่รอการรักษาทั่วไปประเทศ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการนี้ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าถึงผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาโรคตา โดยตลอดระยะเวลา 22 ปี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตามาแล้วกว่า 185,000 ราย และผ่าตัดโรคตาผู้ป่วยไปแล้ว 53,000 ราย บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ดวงตา” เพราะถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบตัว เก็บบันทึกเป็นเรื่องราวความทรงจำ ได้มีความรู้และความเข้าใจการดูแล สุขภาวะทางตา ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มาร่วมเป็นจิตอาสา ในกิจกรรมต่างๆที่ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จัดขึ้นเพื่อระดมเงินบริจาคเข้าโครงการตลอดทั้งปี โดยขยายช่องทางบริจาคออนไลน์ สอดรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใจกุศล เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ปีหน้า ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนโครงการนี้
  05 Jun 2017   2m34s 0 33 0
ศ.วิจัยโรคเอดส์ เเถลงข่าว ชุบชีวิใหม่ น.ส.สุทธิดา เเสงสุมาตร
Description: วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ และนางสาวสุทธิดา แสงสุมาตร์ ร่วมแถลงข่าวเพื่อลดการตีตราและการกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนทำการตรวจเลือดนางสาวสุทธิดาฯ เพื่อยืนยันว่ามีเชื้อเอชไอวีในร่างกายหรือไม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยได้ทำการตรวจเลือดนางสาวสุทธิดาฯ ในวันแถลงข่าว 2 วิธี คือ วิธี Rapid test การตรวจแบบรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที และ Antibody เป็นวิธีตรวจหาภูมิคุ้นเคยต่อเชื้อ สามารถตรวจได้หลังมีความเสี่ยงตั้งแต่ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยตรวจด้วยชุดตรวจ forth generation ซึ่งสามารถตรวจหาได้ทั้งตรวจหาภูมิคุ้นเคย (Antibody) และการตรวจหาชิ้นส่วนของเชื้อ (Antigen) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ซึ่งทั้ง 2 วิธี พบว่า นางสาวสุทธิดาฯ ไม่มีเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจอีก 3 วิธี ได้แก่ วิธี NAT (nucleic acid technology) เป็นการตรวจหาสายพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี วิธี HIV-RNA เป็นวิธีที่ไวที่สุด เมื่อเชื้อเข้าถึงในเลือดก็สามารถตรวจได้เลย ภายใน 5-7 วันหลังได้รับเชื้อ และวิธี HIV-DNA PCR สามารถตรวจได้หลังได้รับเชื้อแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “โดยปกติแล้วประชาชนที่มาตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่สภากาชาดไทย ทุกขั้นตอนจะเป็นความลับทั้งหมด แต่กรณีนี้เป็นการร้องขอของนางสาวสุทธิดาฯ ให้ทำการตรวจเลือดอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนและต้องการความเป็นธรรมจากกรณีนี้”
  02 Jun 2017   1m47s 1 118 0
พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล 60
Description: วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559 ซึ่งพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล เป็นประเพณีของวิชาชีพการพยาบาลและของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงถึงการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ ณ ห้องประชุม หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยพิธีนี้จะจัดขึ้น ภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาล ได้สอบผ่านวิชาพื้นฐานมาแล้ว เพื่อเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะรับการฝึกฝนอบรม ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีงาม ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เข้าพิธีสวมหมวก จำนวน 202 คน
  01 Jun 2017   1m39s 3 102 0